Location: > .NET Framework 4.5 > .NET Framework 4.5下载(工具和资源)

.NET Framework 4.5下载(工具和资源)

软件简介:
.NET Framework 4.5下载包含了.NET Framework 4.5 (32位和64位) - (Multilanguage)等多国语言,中文-简体,中文-繁体多语言多系统版本的工具和资源的资源下载。最近更新日期是2017-09-07,SHA1码为B2FF712CA0947040CA0B8E9BD7436A3C3524BB5D。 语言版本:
多国语言,中文-简体,中文-繁体
下载列表(请使用迅雷、电驴等下载)
.NET Framework 4.5 (32位和64位) - (Multilanguage)
.NET Framework 4.5 (32位和64位) - Web Installer (Multilanguage)
.NET Framework 4.5 Language Pack (32位和64位) - (简体中文版)
.NET Framework 4.5 Language Pack (32位和64位) - (繁体中文版)
软件详细介绍

.NET Framework 4.5 (32位和64位) - (Multilanguage)

文件名
mu_.net_framework_4.5_r2_x86_x64_1076098.exe
SHA1
B2FF712CA0947040CA0B8E9BD7436A3C3524BB5D
发布时间
2017-09-07
ed2k://|file|mu_.net_framework_4.5_r2_x86_x64_1076098.exe|50352408|0390B971E3B2F06AF2F81D7BC031F45F|/

.NET Framework 4.5 (32位和64位) - Web Installer (Multilanguage)

文件名
mu_.net_framework_4.5_r2_x86_x64_web_installer_1076096.exe
SHA1
F6BA6F03C65C3996A258F58324A917463B2D6FF4
发布时间
2017-09-07
ed2k://|file|mu_.net_framework_4.5_r2_x86_x64_web_installer_1076096.exe|1005568|CAE232B83D0FA6D483F0882306AE258D|/

.NET Framework 4.5 Language Pack (32位和64位) - (简体中文版)

文件名
cn_.net_framework_4.5_language_pack_x86_x64_921026.exe
SHA1
1934EC0814A5136560723590F01FF818454F02F1
发布时间
2012-10-09
ed2k://|file|cn_.net_framework_4.5_language_pack_x86_x64_921026.exe|4150352|8383C688BD174FE3F327D846A9F4CE4E|/

.NET Framework 4.5 Language Pack (32位和64位) - (繁体中文版)

文件名
名 ct_.net_framework_4.5_language_pack_x86_x64_921027.exe
SHA1
A596EA0A9BBFA3C2E387AADEB68C32B62EDD4889
发布时间
2012-10-09
ed2k://|file|ct_.net_framework_4.5_language_pack_x86_x64_921027.exe|4118272|827C4BD93EF6E93E9D2636BEB4504D97|/